Spojka akonáhle nie je správna

05.08.2012 06:14

V rozličných jazykových prejavoch sa môžeme stretnúť so spojkou akonáhle, ktorou sa uvádza vedľajšia časová veta, ktorej dej sa uskutočňuje tesne pred dejom hlavnej vety, napr. Akonáhle sa látky zmiešajú, prichádza na rad reakcia. - Je pripravený spustiť vysielanie, akonáhle dostane licenciu. Spojka akonáhle sa v jazykových príručkách hodnotí ako nesprávna a namiesto nej sa odporúča používať spojku len čo alebo spojky sotva, hneď ako. Vety, ktoré sme uviedli ako príklady, majú správne znieť takto: Len čo sa látky zmiešajú, prichádza na rad reakcia. - Je pripravený spustiť vysielanie, len čo dostane licenciu.

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas