Spolu na úhradu, nie celkom k úhrade

28.06.2012 06:22

Má sa na faktúre napísať celkom k úhrade alebo celkom na úhradu, t. j. či sa má v slovnom spojení použiť predložka k s datívom podstatného mena úhrada, alebo predložka na s akuzatívom podstatného mena. Náležitá je väzba s predložkou na, teda na úhradu. V citovanom spojení sa však nevhodne použila príslovka celkom, lebo v slovenčine má táto príslovka význam „v krajnej vyčerpávajúcej miere“, ale v danom prípade o to nejde. V uvedenom spojení sa mala použiť príslovka spolu, ktorá má význam „ako výsledok spočítavania“, alebo synonymné príslovky celkove, celkovo, dovedna. Správne sú vyjadrenia spolu na úhradu, celkove na úhradu, dovedna na úhradu.

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas