Rodina Jesenských:
Janko JESENSKÝ, 1874-1945, spisovateľ,
Zora JESENSKÁ, 1909-1972, prekladateľka, spisovateľka a redaktorka


Ivan STODOLA, 1888-1977, lekár a spisovateľ


Jozef CÍGER-HRONSKÝ, 1896-1960, spisovateľ, redaktor, kultúrny pracovník
a
Štefan KRČMÉRY, 1892-1955, básnik, literárny historik a kritik, prekladateľ


Maša HAĽAMOVÁ, 1908-1995, poetka, spisovateľka a redaktorka
a
manžel Ján PULLMAN, 1898-1956, lekár-internista a ftizeológ


Július BARČ-IVAN, 1909-1953, spisovateľ


František HEČKO, 1905-1960, spisovateľ a redaktor
a
manželka Mária JANČOVÁ-HEČKOVÁ, 1908-2003, spisovateľka pre deti a mládež, poetka


Ján BODENEK, 1911-1985, spisovateľ


Ján SMREK-ČIETEK, 1898-1982, básnik
a
Blanka SMREKOVÁ-ČIETEKOVÁ, 1910-2002, spisovateľka, poetka


Vladimír ROY, 1885-1936, básnik


Milan HODŽA, 1878-1944, politik, predseda vlády ČSR


Ferdinand JURIGA, 1874-1950, politik, publicista


Ferdinand ČATLOŠ, 1895-1972, generál, minister


Jozef LETTRICH, 1905-1969, politik


Ján BULÍK, 1897-1942, krajanský pracovník, predseda MS v Juhoslávii, odbojár (zahynul v KT Mauthausen),


Juraj ANTAL, 1912-1996, lekár-fyziológ, univerzitný profesor, akademik


Jozef PAJTÁŠ, očný chirurg, univerzitný profesor


Martin BENKA, 1888-1971, maliar


Fraňo ŠTEFUNKO, 1903-1974, sochár, výtvarný pedagóg


Mikuláš GALANDA, 1895-1938, maliar, grafik a ilustrátor


Ján GERYK, 1892-1978, etnograf, múzejný pracovník


Janka GUZOVÁ-BECKOVÁ, 1917-1993, speváčka a zberateľka ľudových piesní


Naďa HEJNÁ, 1906-1994, herečka
a
Vít HEJNÝ, 1904-1977, učiteľ, kultúrny pracovník


Emil HORVÁTH, 1923-2001, herec


Ján HRUŠOVSKÝ, 1892-1975, spisovateľ a novinár


František KALINA st., 1919-1992, redaktor a prekladateľ
a
František KALINA ml., 1953-1999, výtvarník


Andrej LETTRICH, 1922-1993, filmový režisér a scenárista


Karol PLICKA, 1894-1987, hudobný folklorista, fotograf, kameraman, filmový režisér


Hana MELIČKOVÁ-RAPANTOVÁ, 1900-1978, herečka a


jej manžel Daniel RAPANT, 1897-1988, historik, archivár a univerzitný profesor


Milan MITROVSKÝ, 1875-1943, maliar a spisovateľ


Štefan NEMČOK, 1912-1996, maliar


Karol NOVÁK, 1883-1948, zbormajster


Ivan Štubňa, 1926-1994, maliar


Eduard TVAROŽEK, 1920-1999, prekladateľ, esperantista
*
A nakoniec ešte niekoľko zaujímavých náhrobkov: 
Pri návšteve Martina sa nezabudnite zastaviť na Národnom cintoríne.