* * *
Karola Kuzmányho, ktorý pôsobil v Martine, tu pochovali 16. 8. 1866 ako prvého veľkého národovca. Pohreb sa stal doslova národnou manifestáciou, veď Martin a jeho okolie boli v tých časoch centrom slovenského národného života. Na mnohých náhrobkoch môžeme čítať nápis Вечная память.

 

Od tých čias sa martinský cintorín stal nielen martinským, ale celonárodným. Sú tu pochovaní mnohí významní predstavitelia slovenského národného života. V článku nie je možné ukázať hroby všetkých, ktorí by si to zaslúžili. Niekto môže namietať, že v tom výbere nemá byť ten alebo onen a zas iný tam chýba. Je to vec názoru a kapacity článku.

 

*

 


Lipová aleja pri vchode do cintorína


Centrálny pomník s citátom z Hviezdoslava


Hrobka rodiny Kuzmányovcov (Karol, 1806-1866, jeho manželka Karolína
a dcéry Ľudmila Augusta a Flóra)


Janko KRÁĽ, 1822-1876, básnik


Ján KALINČIAK, 1822-1871, spisovateľ


Samo CZAMBEL, 1856-1909, jazykovedec


Štefan Marko DAXNER, 1822-1892, publicista, ideológ národného hnutia,
autor Memoranda národa slovenského


Ján FRANCISCI-RIMAVSKÝ, 1822-1905, politik, spisovateľ, redaktor


Mikuláš Štefan FERIENČÍK, 1825-1881, novinár a spisovateľ


Ján KADAVÝ, 1810-1883, osvetový pracovník, vydavateľ a hudobný skladateľ


Pavol MUDROŇ, 1835-1914, predstaviteľ slovenského národného hnutia


Andrej HALAŠA, 1852-1913, národný a kultúrny pracovník


Svetozár HURBAN-VAJANSKÝ, 1847-1916, redaktor, spisovateľ, literárny kritik,
ideológ a organizátor národného hnutia


Martin KUKUČÍN, 1860-1928, spisovateľ


Viliam PAULÍNY-TÓTH, 1826-1877, spisovateľ, novinár, politik, podpredseda MS


Ambro PIETOR, 1843-1906, novinár, národný pracovník


Elena MRÓTHY-ŠOLTÉSOVÁ, 1855-1939, spisovateľka
a priekopníčka národného ženského hnutia


Jozef ŠKULTÉTY, 1853-1948, literárny vedec, redaktor, publicista, jazykovedec,
správca MS


Andrej KMEŤ, 1841-1908, ľudovýchovný pracovník, zberateľ
a organizátor vedeckého života


Ján MELIČKO, 1846-1926, učiteľ a hudobný skladateľ


Izabela TEXTORISOVÁ, 1866-1949, významná botanička


Matúš DULA, 1846-1926, politik, predsedal zasadnutiu pri prijatí Martinskej deklarácie


Jozef KOHÚT, 1838-1915, organizátor hasičského hnutia


Miloslav SCHMIDT, 1881-1934, organizátor hasičského hnutia


Jaroslav VLČEK, 1860-1930, literárny historik, univerzitný profesor, správca MS

Literatúra: Zdenko Ďuriška: Národný cintorín v Martine, Pomníky a osobnosti, MS, 2007