Starý Piťo bol hrať na zhromaždení Matice slovenskej v Martine

07.07.2012 06:57

Starý Piťo bol hrať na zhromaždení Matice slovenskej v Martine. Preto ho vypovedali z Korytnice, kde každé leto mával dobré zárobky. I v samom Liptove chceli ho bojkotovať, ale starý Piťo svojím hlbokým hlasom, pokojným, no určitým spôsobom odpovedal, brániac sa: „Páni moji, ja neznám politiky; za peniaze všetkým vďačne poslúžim a zahrám — veď je to môj chlieb!“

 

Dr. Ján V. Ormis: Zo života slovenského. Liptovský Sv. Mikuláš: Tranoscius, 1933. (str. 140)