Stavba sa má začať, nie započať ani zahájiť

02.10.2012 06:55

Z istej organizácie sme dostali otázku, ktoré z vyjadrení je správne, stavba sa má začať, stavba sa má započať či stavba sa má zahájiť. Keďže sloveso zahájiť nemá v spisovnej slovenčine význam "uskutočniť začiatok", vyjadrenie stavba sa má zahájiť nie je správne. V slovese započať sú dve predpony s rovnakým významom, a to predpona za- a predpona po-, pričom v jazykových príručkách sa k tomuto slovesu zaujíma odmietavý postoj. Z uvedených troch vyjadrení sa preto za správne pokladá iba vyjadrenie stavba sa má začať.

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas