Štefan Belohradský sa narodil

30.08.2013 06:10

30. augusta 1930 sa v Preseľanoch narodil Ing. arch. akad. soch. Štefan Belohradský, slovenský sochár a architekt.

Štefan Belohradský sa narodil 30. 8. 1930 v Preseľanoch. V roku 1952 absolvoval Fakultu architektúry SVŠT (prof. V. Karfík, E. Hruška), 1954-1959 študoval sochárstvo na Vysokej škole výtvarných umení (prof. F. Štefunko). Podľa Zory Rusinovej tento umelec je v našom sochárstve prvej polovice 60. rokov „... príkladom redukcie formy až do polohy minimalu ... Autorova materiálová a technologická oscilácia medzi kameňom, kovom a plexisklom dokladá škálu experimentov na poli exaktne odvodzovanej sochárskej formy, od jedinečnosti solitéru k multiplikácii plošných elementárnych prvkov, od statického, čistého, z hmoty dobíjaného sochárskeho artefaktu až po konštruktívne vrstvenie množiny strojom rezaných segmentov....“. [chýba zdroj]

Svojou tvorbou reprezentoval Česko-Slovensko na početných medzinárodných prehliadkach (napr. Výstava súčasného umenia, Turín 1967; Česko-slovenské sochárstvo od Myslbeka po súčasnoť, Rodinove múzeum, Paríž 1968; Súčasné česko-slovenské umenie, Teherán 1969). Abstrahovanie tvaru, hľadanie jeho súhrnnej, konštruktívnej osnovy priviedlo autora už v prvej polovici 60. rokov k čistému geometrickému tvarosloviu aj zásluhou pôvodného vzdelania architekta. Od A. Pohribného dostal pozvanie do pražského Klubu konkrétistov a zároveň poverenie založiť tento klub aj na Slovensku s výtvarníkmi, ktorých spájalo konštruktivisticko-geometrické východisko tvorby. Zúčastnil sa všetkých významných klubových výstav v Česko-Slovensku aj v zahraničí. V roku 1970 prezentoval na svetovej výstave EXPO v Osake mobil „Slnko nádeje“, ktorý sa stal súčasťou kolekcie spoločnosti Mitsubishi. Jeho diela sú reprezentatívne zastúpené v zbierkach Národného technického múzea v Prahe, Slovenskej národnej galérie, vo viacerých galériách v Čechách a Nemecku, ako aj v súkromných domácich a zahraničných zbierkach.

Ing. arch. Štefan Belohradský je autorom náhrobného pamätníka Jozefa Gregora Tajovského na cintoríne v Tajove. Štefan Belohradský zomrel po kratkej tazkej chorobe 19 aprila 2012 v Bratislave.

 

Zdroj: wikipedia.org