Stožiar - na stožiari, železničné stožiare, nie stožiary

22.11.2012 06:43

 

V písomných prejavoch sa niekedy stretáme s predložkovým spojením na stožiary s ypsilonom na konci. V lokáli jednotného čísla však nikdy nemôže byť ypsilon. Podstatné meno stožiar sa skloňuje podľa vzoru stroj a v lokáli jednotného čísla má pádovú príponu mäkké -i: na stožiari ako na stroji. V praxi sa stretáme aj s tvarom nominatívu množného čísla stožiary s ypsilonom, napr. oceľové stožiary, železničné stožiary. Slovo stožiar má v nominatíve množného čísla príponu -e rovnako ako slovo stroj - stroje, preto je správne oceľové stožiare, železničné stožiare.

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas