Strojárstvo alebo strojárenstvo?

25.01.2011 09:30

V  jazykovej  praxi  sa  stretáme  s  dvomi  podobami  názvu  priemyselného  odvetvia  vyrábajúceho  stroje,  a  to  s  podobou  strojárstvo  a  s  podobou  strojárenstvo.  Podoba  strojárstvo  je  utvorená  príponou  -stvo  priamo  od  pomenovania  osoby  strojár,  kým  podoba  strojárenstvo  je  utvorená  od  pomenovania  závodu  strojáreň.  V  spisovnej  slovenčine  sa  však  názvy  výrobných  či  priemyselných  odvetví  tvoria  od  pomenovaní  osôb,  nie  od  pomenovaní  výrobní  či  závodov,  napr.  pekár  -  pekárstvo,  cukrár  -  cukrárstvo,  garbiar  -  garbiarstvo,  nábytkár  -  nábytkárstvo,  preto  priemyselné  odvetvie  vyrábajúce  stroje  sa  správne  volá  strojárstvo.

Zdroj: Jazykovedné okienko Slovenského rozhlasu