Štyridsiate roky devätnásteho storočia

31.08.2012 06:43

Dostali sme otázku, ako treba chápať vyjadrenia typu štyridsiate roky devätnásteho storočia, päťdesiate roky dvadsiateho storočia, osemdesiate roky minulého storočia, či sú to roky, ktoré sa začínajú číslom štyridsať, päťdesiat, resp. osemdesiat, alebo je to desaťročie, ktoré sa končí číslom štyridsať, päťdesiat, resp. osemdesiat. Uvedené vyjadrenia treba chápať tak, že sú to roky ktoré sa začínajú číslom štyridsať, päťdesiat, resp. osemdesiat. Štyridsiate roky devätnásteho storočia sú roky 1840 až 1849, päťdesiate roky dvadsiateho storočia sú roky 1950 až 1959, osemdesiate roky minulého storočia sú roky 1980 až 1989.

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas