Svätá Anna - svätoanenský

19.05.2012 06:02

Dostali sme otázku, akú podobu má mať prídavné meno utvorené od názvu Svätá Anna, ktorý bol v minulosti aj názvom liptovskej obce, ktorá sa dnes volá Liptovská Anna. Od osobného mena Anna má prídavné meno podobu anenský (vysl. aňenskí), v ktorom sa na začiatku vyslovuje mäkká spoluhláska ň a s ktorým sa môžeme stretnúť v spojeniach ako  anenský bál, anenská zábava, Anenská ulica, ktorá je napríklad aj v Bratislave. Od názvu Svätá Anna má prídavné meno podobu svätoanenský (vysl. svätoaňenskí). Od miestneho názvu Liptovská Anna má prídavné meno podobu liptovskoanenský (vysl. liptovskoaňenskí) a skrátene aj anenský (vysl. aňenskí).

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas