Sviatok práce a Prvý máj

01.05.2012 06:42

Dnes je deň pracovného pokoja, lebo je prvý deň v máji a tento deň je vyhlásený za štátny sviatok. Oficiálny názov tohto štátneho sviatku je Sviatok práce. Tento názov sa podobne ako iné názvy sviatkov zaraďuje medzi vlastné mená a vlastné mená píšeme s veľkým začiatočným písmenom. To znamená, že v názve Sviatok práce napíšeme slovo sviatok s veľkým začiatočným písmenom a slovo práce s malým začiatočným písmenom. Okrem názvu Sviatok práce sa na označenie tohto sviatočného dňa používa aj pomenovanie Prvý máj. Aj v názve Prvý máj, teda keď nemáme na mysli prvý deň v máji, ako je to v spojení dnes je prvého mája, ale názov sviatku, ako je to v spojení dnes je Prvý máj, píšeme v slove Prvý veľké začiatočné písmeno.

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas