Ťarchavá, gravidná aj tehotná

03.08.2012 06:12

Je prídavné meno, resp. spodstatnené prídavné meno tehotná je spisovné. Na pomenovanie ženy, ktorá je v druhom stave, máme slovo domáceho pôvodu ťarchavá utvorené od podstatného mena ťarcha, slovo latinského pôvodu gravidná súvisiace z latinským slovom gravidus s významom „obťažkaný“, ale aj z češtiny prevzaté slovo tehotná súvisiace s českými slovami těžkost, resp. tíha. Všetky tri uvedené slová sa hodnotia ako spisovné, o čom sa môžeme presvedčiť v Krátkom slovníku slovenského jazyka aj v Pravidlách slovenského pravopisu. Spisovné sú aj odvodené slová ťarchavosť, gravidita, tehotnosť a tehotenstvo.

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas