Tarifa, nie tarif

12.12.2012 06:47

 

V jazykovej praxi sa na pomenovanie sadzby poplatkov niekedy používa podstatné meno mužského rodu tarif, napr. colný tarif, železničný tarif, úprava tarifu, dovolenka s výhodným tarifom, prehľad tarifov. Podstatné meno mužského rodu tarif sa k nám dostáva z českých jazykových prejavov. V spisovnej slovenčine sa sadzba poplatkov pomenúva podstatným menom ženského rodu tarifa, o čom sa môžeme presvedčiť napríklad v Pravidlách slovenského pravopisu. Správne teda je colná tarifa, železničná tarifa, úprava tarify, dovolenka s výhodnou tarifou, prehľad taríf.

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas