Ťažkosti s menným prísudkom

08.03.2012 10:06

V  slogane  na  veľkoplošnom  reklamnom  plagáte  bol  napísaný  text  Teraz  každý  môže  byť  každému  dobrý  anjel.  Pristavujeme  sa  pri  ňom  preto,  lebo  menný  prísudok,  t.  j.  podstatné  meno,  zámeno,  číslovka  v  spojení  so  slovesami  byť,  stať  sa,  ukazovať  sa,  môže  síce  byť  v  nominatíve  alebo  v  inštrumentáli,  ale  nie  je  to  ľubovoľné.  Východisková  veta  ilustruje  prípad,  keď  menný  prísudok  vyjadruje  nadobudnutú  vlastnosť,  a  vtedy  je  prísudok  v  inštrumentáli:  Bol  mi  dobrým  otcom,  Stala  sa  mi  druhou  matkou.  Podľa  toho  slogan  mal  znieť  takto:  Teraz  každý  môže  byť  niekomu  dobrým  anjelom.

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas