Tepelnotechnické služby, nie tepelno-technické služby

10.09.2012 06:00

Zožené prídavné meno tepelnotechnický sa má písať bez spojovníka alebo so spojovníkom medzi jeho jednotlivými časťami? V slovenčine sa zložené prídavné mená píšu bez spojovníka, keď sú utvorené zo združeného pomenovania, napr. Banská Bystrica – banskobystrický, so spojovníkom sa píšu, keď sú utvorené z dvoch prídavných mien, medzi ktoré môžeme dať spojku a, napr. slovenský a český – slovensko-český. Keďže zložené prídavné meno tepelnotechnický je utvorené zo združeného pomenovania tepelná technika, píše sa bez spojovníka. Používame ho napr. v spojeniach tepelnotechnické služby, tepelnotechnické požiadavky, tepelnotechnické vlastnosti.

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas