Termobielizeň, nie termoprádlo

16.12.2012 06:49

 

V súčasnosti výrobcovia a predajcovia bielizne ponúkajú osobitný druh bielizne s termoregulačnými vlastnosťami. Pri propagácii týchto výrobkov sa stretáme s dvomi názvami, a to s názvom termobielizeň a s názvom termoprádlo. V prvej časti obidvoch zložených názvov je zložka termo-, ktorá má pôvod v gréčtine a význam „teplo, tepelný, teplota, teplotný“. Kým v druhej časti názvu termobielizeň je spisovné slovo bielizeň, v druhej časti názvu termoprádlo je nespisovné slovo prádlo, preto náležitý názov uvedenej bielizne je termobielizeň a ten by sa mal používať aj v propagačných materiáloch. Možno ešte dodať, že názov termobielizeň sa píše spolu ako jedno slovo.

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas