Literárny vedec: Milkin bol prvý slovenský erotický lyrik
Ľúbostnej poézii Tichomíra Milkina sa v kontexte slovenskej literatúry 19. storočia venoval literárny vedec Ján Sedlák. Skonštatoval, že Tichomír Milkin „sa stal prvým naozaj erotickým lyrikom". Keďže však tento básnik v čase písania svoje intímne verše nepublikoval, verejnosť o nich dlho nevedela. Ukážka z Milkinovho cyklu Lenke z roku 1887:

Poďže semka, krásna Lenka, poďže sem!
Nech ti šiju snehobielu obejmem,
len ti pyštek z ruží pier raz poľúbim
a ty mihneš na mňa okom holubím.
...
Už sa mrká, krásne dievča, zbohom buď,
odhaľ blúzku, nech ti bozkám bielu hruď;
keď tá blysne, zase bude biely deň
a ja domov za bieleho dňa prídem.

Milkin: Nech si svet láme hlavu, o kom som písal
Tichomír Milkin nepísal ľúbostnú poéziu v úplnej skrytosti. V liste Františkovi Richardovi Osvaldovi (bol tiež literát a katolícky kňaz) v roku 1891 sám o svojich intímnych básňach (Lenke, Milke, Emine..) píše: „Keď vyjdú moje erotické verše (Kedy? Hádam až po smrti), vtedy nech si svet láme hlavu nad tým, o kom že som to spieval."

Tatár: Verše Milkina svedčia o jeho kultivovanosti a emocionálnej zrelosti
Literárny vedec Jozef Tatár píše o Milkinovej „osobnej kultivovanosti a emocionálnej zrelosti". Dokladá to úryvkami z Milkinovej rukopisnej básnickej epištoly nezistenej adresátke („Veľkomožnej milosťpani") z roku 1891:

Vy dotkla ste sa môjho srdca hrozne,
nezhojiteľnú ranu spravil Váš prst,
len pozrite naň, či sa nerumení
od mojej krvi vystreknutej z duše!

Vy Milosťpani sama nechcete to -
no ja vám predsa ľúbam ruku žhavo,
bár z môjho srdca nádej vytrhla von
s koreňom...

Milkin nečakane zomiera po ťažkom zranení po predvolebnom prejave
Od roku 1902 Milkin v občianskom živote pôsobil ako farár v Smolinskom na Záhorí. Jeho smrť bola prekvapujúca. V Slovenskom biografickom slovníku z roku 1990 sa píše: „Stúpenec. št. jednoty, v tomto duchu po 1918 účastník politických bojov s autonomistami. R. 1920 po predvolebnej reči v Lakšárskej Novej Vsi ťažko zranený. Zomrel na následky zranenia."