Tímea - od Tímey, ale o Tímei

19.07.2012 06:54

Ako sa skloňuje ženské meno Tímea, ktoré sa z maďarčiny dostalo aj k nám, ale ktoré má pôvod v gréckom mene Euthymia? Meno Tímea sa skloňuje podľa vzoru idea rovnako ako iné ženské mená cudzieho pôvodu zakončené na samohláskovú skupinu -ea, ako sú aj mená Andrea a Lea. V genitíve jednotného čísla má tvar Tímey s ypsilonom na konci, napr. vrátil sa od Tímey, bez Tímey nechce odísť, v lokáli má tvar Tímei s mäkkým i na konci, napr. rozprávali sa o Tímei. V nominatíve množného čísla je tvar zhodný s genitívom jednotného čísla, t. j. Tímey s ypsilonom na konci, napr. v triede máme dve Tímey.

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas