Tobiáš Masník sa narodil

27.10.2017 06:38

28. októbra 1640 sa v Zemianskych Kostoľanoch narodil Tobiáš Masník (Masnicius, Masnicenus), slovenský spisovateľ, učiteľ a kňaz. Zomrel 28. júla 1697 v Uhrovci.

Narodil sa v rodine evanjelického kňaza a vzdelanie získal v Dubnici nad Váhom, Novom Meste nad Váhom, Ilave, Prešove a na nemeckých univerzitách vo Wittenbergu a Jene. Pôsobil ako evanjelický rektor (Senica, Ilava) a diakon (Ilava). V období protihabsburského povstania bol väznený v Leopoldove a odsúdený na španielske galeje v Neapole, no cestou tam ušiel spolu s Jánom Simonidesom. Z Talianska putovali do Nemecka. Tam sa opäť vrátil do miest svojich štúdií a istý čas pobýval v Jene a Wittenbergu, odkiaľ sa vrátil do Ilavy, kde pôsobil ako evanjelický farár. Neskôr bol kazateľom na hrade Blatnica a farárom (Liptovský Ondrej, Háj, Uhrovec).

Svojou tvorbou sa radí do obdobia barokovej literatúry. Písal cestopisné a memoárové diela vo forme denníkov, básne, jazykovedné a náboženské texty. Pri písaní používa nemecký a latinský jazyk, no i slovakizovanú češtinu.

 

Dielo:

  • 1676 – Vezení i vysvobození kněza Tobiáše Masniciusa (Incarceratio, liberatio et peregrinatio…), cestopisný denník
  • 1676 – Neslýchaný proces (Unerhörter Gefängnis-Prozess), memoárová a cestopisná próza napísaná v spolupráci s J. Simonidesom
  • 1675 – Škola utrpenia a vyslobodenia (Crucis et lucis schola), malé veršované dielo v latinčine, ktoré má ďakovný náboženský obsah
  • 1681 – Božia moc a milosť (Gottes Kraft und Gnade)
  • 1682 – Vyvolena boží vinice obnovena, to jest: Pravdivá historia…, dejiny reformácie
  • 1696 – Zpráva písma slovenského, jak sa má dobře psáti, čísti i tisknouti, príručka správneho písania

 

Zdroj: wikipedia.org