Trištvrteročný, nie trištvrťročný

09.09.2012 06:00

Je správne zložené prídavné meno trištvrteročný  alebo prídavné meno trištvrťročný, lebo v jazykovej praxi sa vyskytujú obidve podoby. Keďže zložené prídavné meno je utvorené zo zlomkovej číslovky tri štvrte a z prídavného mena ročný, správna podoba zloženého prídavného mena je trištvrteročný. Prídavné meno trištvrteročný sa v školskom prostredí používa napríklad v spojeniach trištvrteročná klasifikácia, trištvrteročná písomka, trištvrteročná porada. S týmto zloženým prídavným menom sa však stretáme aj v iných spojeniach, napríklad trištvrteročný zisk, trištvrteročný odbyt či trištvrteročná prestávka.  

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas