Tropická búrka sa nad vnútrozemím zosilňuje

14.08.2012 06:19

V jazykových prejavov sa stretáme s používaním slovesa zosilňovať v tvare prítomného času zosilňuje aj v takýchto vyjadreniach: Tropická búrka nad vnútrozemím zosilňuje. - Boj proti falošným liekom zosilňuje. Takéto vyjadrenia však nie sú správne, lebo tu sa nám žiada spýtať: Čo zosilňuje? Sloveso zosilňovať si totiž vedľa seba vyžaduje vyjadriť predmet, napr. Znečisťovanie ovzdušia zosilňuje cyklóny. Ak nemáme vyjadrený objekt zosilňovania, na ktorý sa spýtame otázkou Čo?, musíme použiť zvratné sloveso zosilňovať sa, teda Tropická búrka nad vnútrozemím sa zosilňuje. - Boj proti falošným liekom sa zosilňuje.

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas