Účel - o účele, tie účely

30.06.2012 06:23

Zdá sa, že niektorým používateľom slovenčiny robí problémy skloňovanie podstatného mena účel a správne písanie tohto slova v nominatíve a akuzatíve množného čísla. Stretáme sa totiž s používaním slova účel v lokáli jednotného čísla s pádovou príponou -i, napr. o účeli jazdy, o účeli stretnutia, a s písaním podstatného mena účel v nominatíve a akuzatíve množného čísla s mäkkým -i, napr. účeli použitia, na rekreačné účeli. Podstatné meno účel sa pravidelne skloňuje podľa vzoru dub a v lokáli jednotného čísla má pádovú príponu -e, teda o účele jazdy, o účele stretnutia, a v nominatíve a akuzatíve množného čísla má pádovú príponu tvrdé -y, účely použitia, na rekreačné účely.

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas