Ultračistý, nie ultra čistý ani ultra-čistý

14.11.2012 06:41

 

Má s výraz ultračistý písať ako jedno slovo bez spojovníka, ako jedno slovo so spojovníkom, alebo ako dve slová? Výraz ultračistý sa skladá z dvoch častí, prvá časť ultra- má pôvod v latinčine a význam „neobyčajne, mimoriadne, veľmi“, v druhej časti je domáce prídavné meno čistý. V slovenčine sú výrazy tohto typu zložené prídavné mená a píšu sa spolu ako jedno slovo bez spojovníka, napr. ultrakrátky, ultraľahký, ultrapravicový, ultraradikálny. Do radu týchto zložených prídavných mien patrí aj prídavné meno ultračistý, ktoré sa používa napríklad v spojeniach ultračistý olej, ultračistý roztok, ultračistá voda, ultračisté sklo.

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas