Uvedenie projektu Svetovej digitálnej knižnice

21.04.2014 06:42

21. apríla 2009 - oficiálne uvedenie projektu Svetovej digitálnej knižnice.

Je to projekt medzinárodnej neziskovej digitálnej knižnice pod správou UNESCO a Kongresovej knižnice. Oficiálne začala fungovať 21. apríla 2009.

Úlohou knižnice je prezentácia medzinárodného a medzikulturálneho porozumenia a zároveň zväčšovanie množstva a rôznorodosti kultúrneho obsahu spoza hraníc západnej kultúry. Materiály umiestnené na stránkach knižnice sú bezplatné a dostupné v mnohých jazykoch. Medzi nimi sú staré rukopisy, mapy, vzácne knihy, notové záznamy, nahrávky, filmy, fotografie, architektonické skice a iné kultúrne hodnotné materiály.

 

V deň spustenia knižnica poskytla 1 170 súborov na stránkach v arabskom, čínskom, anglickom, francúzskom, portugalskom, ruskom a španielskom jazyku.

 

Zdroj: wikipedia.org

       https://www.wdl.org/en/