V Budíne mal Franko V. Sasinek každý posledný deň v mesiaci kázeň o smrti

05.07.2012 06:53

V Budíne mal Franko V. Sasinek každý posledný deň v mesiaci ako predseda spolku najsv. Krvi Ježiša Krista kázeň o smrti. Raz (asi r. 1860) pred kázňou tajne vyniesol na kazateľnicu bielou šatkou zaobalenú umrlčiu hlavu. Začal asi takto: „V Paríži žil výtečný kazateľ, ktorý býval často volaný za slávnostného rečníka do istého mesta nedaleko Paríža. Keď sa opäť blížila taká slávnosť, jedna bohatá pani mu písala, aby jej priniesol z Paríža krásne zrkadlo. Priniesol, ale aké? Také zrkadlo, aké chcem vám ukázať dnes i ja“. Zohol sa a tú umrlčiu hlavu, ktorú mal pri nohách, zodvihol, odkryl, ukázal a položil na roh kazateľnice. Rečnil o tom, čomu nás učí pohľad na umrlčiu hlavu.

 

Dr. Ján V. Ormis: Zo života slovenského. Liptovský Sv. Mikuláš: Tranoscius, 1933. (str. 136)