V Kórei, nie v Kórey ani v Kóreji

04.04.2012 06:31

Čoraz viac sa presviedčame, že škola nedostatočne vštepuje svojim žiakom a študentom vedomosti zo slovenského jazyka. Inak by sa nemohlo stať, že poslucháčka vysokej školy pripravujúca diplomovú prácu sa bude vážne spytovať, či v slove Kórea v tvare lokálu po predložke v, teda v predložkovom spojení v Kórei má napísať mäkké i, tvrdé y alebo slabiku ji, v Kóreji, lebo s takými podobami sa stretá na internete. Už sme nie ráz hovorili, že v tvare lokálu jednotného čísla nikdy nemôže byť tvrdé y. V slovách cudzieho pôvodu zakončených na -ea, ako sú idea, orchidea či mená Andrea, Tímea, alebo geografické názvy Guinea, Kórea, v tvare lokálu je mäkké i na konci, teda o idei, o orchidei, o Andrei, o Tímei, v Guinei, v Kórei.

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas