V Novom Meste sa ženy veľmi chystali na hostinu

10.06.2012 06:24

V Novom Meste sa ženy veľmi chystali na hostinu, nehovorili však o pletkách, ale o mladom kapucínovi, ktorý v deň púte bude kázať v kostole. Celé mesto bolo rozčúlené, každý len o mladom pátrovi kapucínovi hovoril. A keď potom mladý kapucín vystúpil na kazateľnicu, odriekol modlitbu, prečítal evanjelium a začal kázať: jeho kovový hlas naplnil každý kút chrámu. Hovorili o ňom, že sa druhý Kapistrán zjavil; tak oduševnil poslucháčov, že keď sa vrátil do sakristie, v rade stojací bez výnimky bozkávali mu ruky, a i ten sa za šťastného držal, kto mu rúcho bozkať mohol. Novomestskí občania sa nevedeli veľmi oduševňovať, ale mladý kapucín si ich uznanie vydobyl v úplnej miere. Tým kazateľom bol — Franko Víťazoslav Sasinek.

 

Dr. Ján V. Ormis: Zo života slovenského. Liptovský Sv. Mikuláš: Tranoscius, 1933. (str. 120-121)