V októbri 1845 bol bál „ochranného spolku“

07.05.2012 06:59

V októbri 1845 bol na stoličnom dome v Turčianskom Sv. Martine bál „ochranného spolku“, na ktorom stoličný fiškál Karol Zathureczky pri stolovaní pripil hlavnému županovi po slovensky a ten, barón Juraj Révay, podakoval sa tiež po slovensky. Ktosi privolal síce fiškálovi, aby hovoril po maďarsky, ale ten odsekol: „Kto nechce tu počuť materinskú reč, nech ide von!“ Podžupanom turčianskym bol vtedy Imrich Lehotský z Bystričky, ktorý nevedel po madarsky.

 

Dr. Ján V. Ormis: Zo života slovenského. Liptovský Sv. Mikuláš: Tranoscius, 1933. (str. 94)