Valentín Balaša zomrel

30.05.2013 07:35

30. mája 1594 v Ostrihome zomrel (pochovaný je  v kostole v obci Hybe na Slovensku) Valentín Balaša alebo Valent Balaša (maď.) Balassi Bálint alebo Balassa Bálint, titul: Baron Bálint Balassa de Gyarmath et Kékkeő, slov. barón Valentín Balaša z Ďarmôt a Modrého Kameňa, uhorský renesančný básnik, ktorý písal po maďarsky, turecky a po slovensky. Je zakladateľom modernej maďarskej lyrickej poézie a prvým autorom maďarskej erotickej poézie. Narodil sa 20. októbra 1554vo Zvolene.

Valentín Balaša písal maďarsky, slovensky a turecky. Okrem poézie napísal aj jednu komédiu v maďarčine. Slovenské básne boli objavené až v roku 1949 vo viedenskej Národnej knižnici. Dovtedy nikdy nevyšli knižne. Balaša písal v slovenčine nábožensky ladené básne a jednu o láske: "Pieseň v mene peknej devy". Je autorom tejto časovo najstaršej svetskej ľúbostnej básne v slovenčine uverejnenej v kódexe Jána Jóba Fanchaliho, ktorý má neskororenesančný charakter.

 

Valentín Balaša písal stance a dal meno jednému ich druhu - "Balašova stanca" (Balassi stanza). Má rýmovú štruktúru a a b c c b d d b alebo v deväť veršovej slohe sa opakujúce rýmy v treťom, šiestom a deviatom verši. Balaša má vyspelú básnickú techniku. Jeho hrdinské básne ako aj náboženské básne patria k vrcholom renesančnej lyriky.

 

Dielo:

  •     Zbierka básní - stancí, zozbieraná do rukopisu v roku 1589, maďarsky, našla sa až v r. 1874 v knižnici rodu Radvanských.
  •     Kódex Jána Jóba Fanchaliho 1959 - Krásna maďarská komédia, divadelná hra prepracovaná podľa talianskeho vzoru, maďarsky "Szép magyar komédia" alebo v slovenčine "Credulus a Júlia", ktorú objavil slov.lit. vedec Ján Mišianik v roku 1959
  •     Pieseň v mene peknej devy- báseň v slovenčine

 

Zdroj: wikipedia.org