Váži vyše 100 kg, nie cez 100 kg

01.06.2012 06:34

Predložkou cez sa v spisovnej slovenčine vyjadruje smerovanie z jednej strany na druhú, smerovanie istou plochou, umiestnenie krížom, smerovanie nad niečím, napr. prejsť cez bránu, strom leží krížom cez cestu, preskočiť cez plot, ale aj časový úsek, napr. cez deň, cez noc, cez leto. Nie je však správne predložku cez používať na vyjadrenie vyššej hodnoty, ako udáva kvantitatívny údaj, ako je to v spojeniach váži cez sto kilogramov, zarobí cez tisíc eur, má už cez päťdesiatku. Na vyjadrenie tohto význame máme v spisovnej slovenčine predložku vyše, teda váži vyše sto kilogramov, zarobí vyše tisíc eur, má už vyše päťdesiatky.

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas