Veľkopiatkový, nie veľkopiatočný

05.04.2012 06:32

Jeden z veľkonočných sviatočných dní je Veľký piatok. Keďže ide o názov sviatku, píšeme ho s veľkým začiatočným písmenom, lebo názvy sviatkov sa zaraďujú medzi vlastné mená. Od názvu Veľký piatok máme utvorené aj prídavné meno. V jazykovej praxi sa stretáme s dvomi podobami prídavného mena, s podobou veľkopiatkový aj s podobou veľkopiatočný. Keďže od názvu piatok máme prídavné meno piatkový, zložené prídavné meno utvorené z názvu Veľký piatok má náležitú podobu veľkopiatkový, o čom sa môžeme presvedčiť aj v Pravidlách slovenského pravopisu, napr. veľkopiatkový koncert, veľkopiatkový sprievod, veľkopiatková pobožnosť, veľkopiatkové obrady.

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas