Vety podľa členitosti a zloženia

22.01.2011 10:14

DELENIE VIET PODĽA ČLENITOSTI

 

  1. Jednočlenné - majú jeden hlavný vetný člen, VETNÝ ZÁKLAD, nemajú prisudzovací sklad:

a)      slovesné (Prší. Je mi zle. Snežilo. Bolo mu dobre. )

b)        neslovesné menné, citoslovné (Gymnázium Stará Tura. Pomaly! Koľko? Hurá! Ahoj!, Pomoc!)

 

  1. Dvojčlenné: majú prisudzovací sklad – Podmet a prísudok

a)      úplné – majú vyjadrený podmet a prísudok:

b)      neúplné - majú nevyjadrený (zamlčaný) podmet (Spí. Hovoril. Aj vtedy sa usmieval.)

Dvojčlenné vety sú frekventovanejšie - bývajú štylisticky nepríznakové. Jednočlenné vety sú príznakové.

 

 

DELENIE VIET PODĽA ZLOŽENIA

 

  1. JEDNODUCHÉ VETY - majú jeden prisudzovací sklad

a)      holé - majú len podmet a prísudok (Dieťa plače. Plače.)

b)      rozvité - základné vetné členy sú bližšie určené rozvíjajúcimi vetnými členmi (Malé dieťa plače v postieľke.)

 

2.                                                                                                                   ZLOŽENÉ VETY – SÚVETIA:

a)      jednoduché súvetia: spojenie dvoch viet

·         priraďovacie (obe vety sú rovnocenné)

·         podraďovacie (1 hlavná veta a jedna vedľajšia veta)

b)      zložené súvetie: spojenie troch a viac viet