Viaczrnný chlieb

25.10.2012 06:21

Niektorí používatelia slovenčiny majú problémy so zloženými prídavnými menami, v ktorých druhej časti je prídavné meno utvorené od podstatného mena zrno. Presviedčame sa o tom, keď sa nás spytujú, či v prídavnom mene viaczrnný sa má písať jedno n alebo dve n. Keďže v tomto zloženom prídavnom mene je v druhej časti prídavné meno utvorené príponou -ný od podstatného mena zrno, v ktorom je na konci odvodzovacieho základu spoluhláska n, prídavné meno viaczrnný sa píše s dvomi n podobne, ako je to v prídavnom mene celozrnný. Prídavné meno viaczrnný sa používa napr. v spojeniach viaczrnný chlieb, viaczrnná múka, viaczrnná kaša, viaczrnné pečivo.

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas