Vierozvestcovia aj vierozvestovia

12.09.2012 06:01

V jazykovej praxi sa používajú dve podoby označenia solúnskych bratov Konštantína a Metoda, ktorí priniesli na Veľkú Moravu písmo a na našom území šírili kresťanstvo v jazyku zrozumiteľnom miestnemu obyvateľstvu, a to slovanskí vierozvestcovia a slovanskí vierozvestovia. Ktorá z podôb vierozvestcovia a vierozvestovia je správna? V Pravidlách slovenského pravopisu aj v Krátkom slovníku slovenského jazyka sa uvádzajú obidve podoby, aj podoba vierozvestca, v množnom čísle vierozvestcovia, aj podoba vierozvest, v množnom čísle vierozvestovia, pričom obidve podoby sa pokladajú za správne.

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas