Vnútri domu, v dome, nie vo vnútri domu

04.03.2012 10:13

Pri  sledovaní  rečových  prejavov  sa  niekedy  stretáme  s  výrazom  vo  vnútri  v  spojení  s  podstatným  menom,  napr.  vo  vnútri  domu,  vo  vnútri  nádrže.  V  týchto  spojeniach  má  výraz  vo  vnútri  funkciu  predložky  a  skladá  sa  vlastne  z  dvoch  predložiek,  z  vokalizovanej  predložky  vo  a  z  predložky  vnútri,  ktoré  majú  ten  istý  význam:  s  pádom  podstatného  mena  vyjadrujú  miesto  vo  vnútornom  priestore.  Používanie  dvoch  predložiek  s  rovnakým  významom  nie  je  ničím  odôvodnené,  preto  by  sme  mali  siahať  iba  za  jednou  z  nich.  Správne  vravíme  v  dome,  v  nádrži  alebo  vnútri  domu,  vnútri  nádrže.

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas