Vo Svätom Petre

16.03.2012 10:10

Miestne  mená  utvorené  z  osobných  mien  mužského  rodu  strácajú  kategóriu  životnosti  a  skloňujú  sa  ako  neživotné  podstatné  mená.  Presvedčivým  príkladom  je  miestne  meno  Martin:  v  lokáli  má  tvar  v  Martine,  nie  v  Martinovi.  Podobne  aj  meno  Svätý  Peter  má  v  tomto  páde  príponu  -e,  t.  j.  vo  Svätom  Petre,  nie  vo  Svätom  Petrovi.  Keďže  ide  o  domácu  podobu  mena,  po  koncovej  spoluhláske  -r  nepatrí  v  ňom  v  lokáli  ani  prípona  -i,  vo  Svätom  Petri.  Náležitá  je  iba  prípona  -e:  vo  Svätom  Petre,  tak  ako  aj  vo  Svätom  Jure.

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas