Východoslovenský slovník je známy v Európe aj v Amerike

19.07.2012 12:17

"Východoslovenský slovník" je unikátny. Táto prvá príručka slovného bohatstva východniarov (má 1393 strán) obsahuje 46 tisíc výrazov, je historicky dokumentovaný od roku 921 do roku 1918 a obsahuje paralely české a slovenské ekvivalenty. Kto si nevie za domácke slovo rýchlo vybaviť spisovný ekvivalent, nájde ho v slovníku. Tak isto aj ten, kto narába s východoslovenskými dokumentmi a nechápe niektoré slovo alebo význam vety, si môže preveriť ich pôvodný význam v slovníku. Napríklad starodávne tlače, učebnice, náboženské texty vychádzali vo východoslovenskom nárečí - patrí k nim "Malý katechizmu", modlitebná knižka "Radosc serca pobožnoho" (z roku 1758), kniha žalmov, vytlačená v Debrecíne v r. 1752 a ďalšie.

Východoslovenský slovník (vydalo v roku 2002 vydavateľstvo Univerzum) zrevidoval a dopĺňal rokom výskytu alebo stránkou prameňa emeritný konzultant Slovenskej akadémie vied, zahraničný člen Poľskej akadémie vied PhDr. Ondrej Halaga, DrCs., žijúci v Košiciach. Túto jeho záslužnú a doslova sizyfovskú prácu oceňujú bádatelia a slavisti Európy aj Ameriky. Dnes je už sotva taká krajina, ktorá by nemala univerzitu a na nej ústav pre slavistiku. Časopismi pre výskum slavistiky oddávna vynikli univerzity v Rakúsku aj Nemecku, preto sa väčšina slavistov viac dorozumievala v nemčine než v ruštine. Svetový kongres slavistov v roku 2003 v Ljubljane pomohol sprostredkovať Vsl. slovník slavistom Východu aj Západu. Ohlasy naň ešte prišli od profesorov slavistiky a editorov slavistických časopisov z Berlína, Lipska, Budapešti, Nórska, Holandska, Moskvy, Prahy, z univerzite v Colorade, ktorá o jeho príprave dokonca informovala vo svojom časopise. A tak sa meno editora slovníka Ondreja Halagu dostane do encyklopédie svetových osobností vydávanej v USA. Ondrej Halaga bol nominovaný na "Man of the yar 2003" (Muž roka 2003), čo je prestížny titul, uznanie za úsilie "for the betterment of mankind" (o vylepšenie ľudstva). Americký biografický ústav do životopisu Ondreja Halagu vsunul údaje o Vsl. slovníku a jeho význame.

Na slovník zareagovali potomkovia vysťahovalcov z východného Slovenska spred 250 rokov do Báčky takto: "že toto šicko u nim, co my neška hutorime", že "slovnik napravel veľke bludy..., že my pochadzime zos Ukrajiny. Ked by taky slovnik bul vydaty skorej, ta menej by bulo klopoty."

 

Zdroj:

štvrtok 16. 12. 2004 | Soňa MAKAROVÁ

https://korzar.sme.sk/c/4550726/vychodoslovensky-slovnik-je-znamy-v-europe-aj-v-amerike.html#ixzz213vNQqp0