Vyhne - z Vyhní, vo Vyhniach

28.10.2012 06:17

Mnohí iste poznajú obec Vyhne v okrese Žiar nad Hronom. Dostali sme otázku, ako sa skloňuje tento názov. Názov Vyhne, ktorý vznikol zo všeobecného podstatného mena vyhňa s významom „dielňa s ohniskom na rozžeravovanie kovov“, je pomnožné podstatné meno ženského rodu, t. j. podstatné meno, ktoré má tvary množného čísla. Názov Vyhne má v genitíve tvar Vyhní, napr. obyvatelia Vyhní, vrátil sa z Vyhní, v datíve je tvar Vyhniam, v lokáli tvar vo Vyhniach, napr. termálne kúpalisko vo Vyhniach, v inštrumentáli tvar Vyhňami, napr. vrch nad Vyhňami. Možno ešte spomenúť, že obyvateľské meno má podobu Vyhňan, v ženskom rode Vyhnianka a prídavné meno má podobu vyhniansky.

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas