Výslovnosť skratky DVD

04.10.2012 06:58

V jazykovej praxi sa nezriedka stretáme so skratkou anglického výrazu Digital Video Disc, ktorým sa označuje kompaktný disk umožňujúci zaznamenávať obrazové informácie, napr. hrané filmy, dokumentárne filmy, divadelné inscenácie a pod. Skratka je utvorená z prvých písmen anglického výrazu, t. j. z písmena D (vysl. dé), z písmena V (vysl. vé) a z písmena D (vysl. dé). Uvedenú skratku môžeme počuť vyslovovať v podobe dé-vé-dé, ale aj v podobe dí-ví-dí. Výslovnosť dé-vé-dé rešpektuje náležité hláskovanie písmen v slovenčine, kým výslovnosť dí-ví-dí vychádza z výslovnosti skratky v angličtine. V rámci jazykových prejavov v slovenčine je primerané používať slovenskú výslovnosť skratky, teda dé-vé-dé.

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas