Wolfgang Amadeus Mozart sa narodil

27.01.2014 06:31

27. januára 1756 sa v Salzburgu narodil Wolfgang Amadeus Mozart, klasicistický hudobný skladateľ. Zomrel 5. decembra 1791 vo Viedni.
Mozartove dielo najlepšie vystihuje povahu hudobného klasicizmu. Vyznačuje sa celkovou priezračnosťou, melodickým bohatstvom, vyváženou inštrumentáciou a formovou brilantnosťou. Táto hudba je nenáročná na počúvanie, ale pre interpretov predstavuje nemalý problém. . Mozart obľuboval rýchle tempá a durové tóniny. Jeho hudba je živá, radostná, hravá, v pomalých vetách príjemne meditatívna, ale vždy zrozumiteľná.


Diela
Keďže tvorba Wolfganga Amadea Mozarta je veľmi rozsiahla, bolo potrebné ju tematicky a časovo zoradiť.Je známe, že už počas svojho života si Mozart podrobne viedol záznam o všetkých dielach , ktoré skomponoval. V súčasnosti sa na orientáciu v jeho dielach používa tzv."Köchelverzeichnis"(KV). Tento súpis všetkých zdokumentovaných diel W.A.Mozarta pochádza od Ludwiga von Köchela, ktorý ho po prvýkrát uverejnil v roku 1862.

Opery

 •     Die Schuldigkeit des ersten Gebots (1767, Kv 35)
 •     Apollo a Hyacinth (1767, Kv 38)
 •     Bastien a Bastienne/ Bastien a Bastienka (1768, Kv 50)
 •     La finta semplice (1768, Kv 51)
 •     Mitridate, re di Ponto (1770, Kv 87)
 •     Ascanio in Alba (1771, Kv 111)
 •     Il sogno di Scipione (1771, Kv 126)
 •     Lucio Silla (1772, Kv 135)
 •     La finta giardiniera/Záhradníčka z lásky (1775, Kv 196)
 •     Il re pastore (1775, Kv 208)
 •     Zaide (1780, Kv 344), Fragment
 •     Idomeneo ,krétsky kráľ (1781, Kv 366)
 •     Die Entführung aus dem Serail/Únos zo Serailu (1782, Kv 384)
 •     L'oca del Cairo (1783, Kv 422), Fragment
 •     Lo sposo deluso ossia La rivalità di tre donne per un solo amante (1783, Kv 430), Fragment
 •     Der Schauspieldirektor/ Divadelný riaditeľ (1786, Kv 486)
 •     Le nozze di Figaro/Figarova svadba (1786, Kv 492)
 •     (Il dissoluto punito ossia il) Don Giovanni (1787, Kv 527)
 •     Così fan tutte (ossia La scuola degli amanti) / Také sú všetky(1790, Kv 588)
 •     Die Zauberflöte/Čarovná flauta (1791, Kv 620)
 •     La clemenza di Tito (1791, Kv 621)napísaná na korunovačnú slávnosť

Chrámová hudba
18 omší, z toho:

 •     Veľká omša C-mol KV 427/414a
 •     Omša s organovým sólom C-dur KV 259
 •     Korunovačná omša C-dur KV 317
 •     Waisenhausmesse KV 139
 •     Spatzenmesse KV 220a
 •     Requiem d-mol (1791, KV 626)
 •     4 Litánie
 •     2 Vespern (Večerné modlitby)
 •     Oratórium :Die Schuldigkeit des ersten Gebots (1766/67, KV 35)
 •     Oratorium La Betulia liberata (1771, KV 118)
 •     Kantáty
 •     Motetá pre soprán a orchester, z toho: Exsultate, jubilate (KV 164)
 •     17 Chrámových sonát
 •     Ave verum corpus (KV 618)


Orchestrálna hudba

 •     41 symfónií
 •     27 klavírnych koncertov
 •     5 husľových koncertov
 •     klarinetový koncert A-dur KV 622
 •     fagotový koncert B-dur
 •     4 koncerty pre lesný roh
 •     2 flautové koncerty
 •     koncertná symfónia pre husle a violu
 •     koncertná symfónia pre 4 trúbky a orchester KV 297b
 •     koncertná symfónia pre 2 huslí a orchester
 •     serenády
 •     pochody a tance pre orchester

Komorná hudba s klavírnym sprievodom

 •     35 sonát pre husle a klavír
 •     klavírne triá
 •     2 klavírne kvartetá
 •     klavírny kvintet Es-Dur (1784, KV 452)


Diela pre klavír

 •     18 klavírnych sonát
 •     27 klavírnych koncertov


Kánony

 •     4-hlasný kánon (KV 191), pre 2 huslí, violu a basu
 •     Kyrie (KV 89)
 •     Alleluia (KV 553)
 •     Ave Maria (KV 555)

Zdroj: wikipedia.org