Za siedmimi morami

07.03.2012 09:54

V  komentároch  k  prírodopisným  filmom  je  celkom  prirodzený  vysoký  výskyt  slova  more.  S  jednotlivými  pádmi  sa  zaobchádza  náležite,  výnimkou  je  iba  inštrumentál  množného  čísla,  pri  ktorom  sa  môžeme  stretnúť  s  tvarom  morami,  ale  aj  moriami.  Správny  je  však  iba  tvar  morami.  Ťažkosti  s  používaním  inštrumentálu  množného  čísla  slova  more  pomáha  preklenúť  zaradenie  ku  skloňovaciemu  vzoru,  ktorým  je  vzor  srdce,  prípadne  aj  začiatky  niektorých  rozprávok.  Spomeňte  si:  Za  siedmimi  horami,  za  siedmimi  morami.    

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas