Zaslepiť potrubie

01.10.2012 06:53

V našich výkladových slovníkoch sa pri slovese zaslepiť uvádza význam „zbaviť schopnosti správne posudzovať rozličné javy“, napr. sláva mu zaslepila zrak, dal sa zaslepiť úspechmi. V jazykovej praxi sa sloveso zaslepiť používa aj vo význame „uzavrieť otvor, aby cezeň nemohla vytekať tekutina alebo unikať plynná látka“, ako je to napríklad v spojeniach zaslepiť potrubie, zaslepiť vývod, zaslepiť obidva konce rúrky, zaslepiť prívod spalín. Dostali sme otázku, či je používanie slovesa zaslepiť v naznačenom význame v uvedených spojeniach správne. Na otázku môžeme odpovedať kladne, používanie slovesa zaslepiť v takýchto spojeniach je v poriadku.

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas