Zberný dvor

18.11.2012 06:42

 

Prídavné meno zberný používané v slovnom spojení zberný dvor je správne? Prídavné meno zberný je dobre utvorené od podstatného mena zber, od ktorého je utvorené aj prídavné meno zberový známe napríklad zo slovného spojenia zberové práce. Prídavné meno zberný má však špecifický význam, a to „určený na zhromažďovanie niekoho alebo niečoho“, napr. zberný tábor, zberná nádrž. Do radu týchto slovných spojení patrí aj slovné spojenie zberný dvor s významom „miesto na zhromažďovanie triedeného odpadu z domácností, ktorý nepatrí do smetných nádob“.

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas