Zdeněk Fibich zomrel

15.10.2013 06:59

15. októbra 1900 v Prahe zomrel Zdeněk Fibich, významný český hudobný skladateľ 19. storočia, predstaviteľ českej národnej hudby. Obohatil českú hudbu o koncertné a scénické melodrámy. Nrodil sa 21. decembra 1850v hájovni pri Všebořiciach neďaleko Zruče nad Sázavou.

Narodil sa v rodine nadlesného. Hudbe ho učila najskôr v ranom veku jeho matka, ktorá skoro rozpoznala jeho hudobný talent; neskôr študoval na rôznych miestach: vo Viedni, v Prahe u Bedřicha Smetanu, v Lipsku, v Paríži a v Mannheime.

Väčšiu časť života pôsobil v Prahe, kde sa venoval komponovaniu a výuke hudby. Okrem hudby sa zaujímal aj o literárne dejiny a maliarstvo. V rokoch 1875 až 1878 bol kapelníkom Prozatímního divadla. Od roku 1899 do svojej smrti bol operným dramaturgom v Národnom divadle. Je pochovaný na Vyšehrade.

Spočiatku tvoril pod vplyvom klavírnych skladieb Roberta Schumanna. Fibich je známy ako tvorca melodrámy (uplatňuje sa v nej vplyv Richarda Wagnera, ktorého „deklamačný princíp“ Fibich používa), najznámejšia je melodráma „Vodník“.

Zdroj: wikipedia.org

 
Detect language » Hungarian