Zemplínska šírava

06.09.2012 06:02

Na východnom Slovensku je vybudovaná veľká vodná nádrž Zemplínska šírava. Pravopis tohto názvu je v jazykovej praxi rozkolísaný. Popri podobe, v ktorej sa s veľkým začiatočným písmenom píše iba prvé slovo dvojslovného názvu, teda prídavné meno Zemplínska, a podstatné meno šírava sa píše s malým začiatočným písmenom, stretáme sa aj s podobou, v ktorej sa obidve slová píšu s veľkým začiatočným písmenom. Správna podoba názvu Zemplínska šírava je však iba podoba s veľkým začiatočným písmenom na jeho úplnom začiatku, teda v prídavnom mene. Táto podoba sa uvádza nielen v záväzných kartografických dielach, ale aj v Pravidlách slovenského pravopisu.

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas