ŽENSKÉ PODSTATNÉ MENÁ ODVODENÉ OD MUŽSKÝCH PODSTATNÝCH MIEN

05.03.2012 17:58

Pri tvorení ženských podstatných mien od mužských sa kráti slovotvorný základ zložených slov s druhou časťou -lóg po pridaní prípony -ička:

geológ - geologická, filológ - filologička, grafológ - grafologička, pedagóg - pedagogička, zoológ - zoologická, biológ - biologická.

Prípona -ec v mužských obyvateľských menách utvorených od názvov na -any v prí­davnom mene a v ženských tvaroch vypadáva.

 

Pri tvorení ženských tvarov príponou -anka, -ianka od mužských obyvateľských mien zakončených na -(č)an závisí dĺžka prípony od príslušného prídavného mena:

  1. Prípona -(č)an sa predlžuje, ak sa prídavné meno tvorí príponou -iansky. Ženský tvar sa končí na -ianka:

Základové slovo

Mužské odvodené podstatné meno

Prídavné meno

-iansky

Ženské odvodené podstatné meno

Kapušany

Kapušanec

kapušiansky

Kapušianka

Brezno

Brezňan

brezniansky

Breznianka

mesto

mešťan

meštiansky

meštianka

Detva

Detvan

detviansky

Detvianka

Trenčín

Trenčan

trenčiansky

Trenčianka

Dúbravka

Dúbravčan

dúbravčiansky

Dúbravčianka

Heľpa

Heľpan

heľpiansky

Heľpianka

Slovenská Ľupča

Slovenskoľupčan

slovenskoľupčiansky

Slovenskoľupčianka

Turiec

Turčan

turčiansky

Turčianka

 

  1. Prípona -(č)an ostáva krátka, ak sa prídavné meno tvorí príponami -ský, -cký, -anský. Ženský tvar sa končí na -anka.

Základové slovo

Mužské odvodené podstatné meno

Prídavné meno

-ský, -cký, -anský.

Ženské odvodené podstatné meno

dedina

dedinčan

dedinský

dedinčanka

Podbrezová

Podbrezovčan

podbrezovský

Podbrezovčanka

Pohronie

Pohrončan

pohronský

Pohrončanka

Tatry

Tatranec

tatranský

Tatranka

Bratislava

Bratislavčan

bratislavský

Bratislavčanka

Prešov

Prešovčan

prešovský

Prešovčanka

vidiek

vidiečan

vidiecky

vidiečanka

Čachtice

Čachtičan

čachtický

Čachtičanka

Senec

Senčan

senecký

Senčanka