Zhorieť, nie uhorieť

08.12.2012 06:46

 

Nedávno sme sa z médií dozvedeli smutné správy, že v rodinnom dome uhorel muž a že v Nemecku pri požiari uhorelo štrnásť ľudí. V týchto výpovediach sa použilo sloveso uhorieť v tvaroch minulého času. Sloveso uhorieť sa v našich súčasných kodifikačných príručkách nezachytáva a v staršom Slovníku slovenského jazyka z roku 1964 sa k nemu zaujíma odmietavý postoj. Ide o slovo, ktoré sa k nám dostáva z českých textov. Namiesto neho máme v spisovnej slovenčine sloveso zhorieť. Výpovede citované na začiatku mali mať takúto podobu: v rodinnom dome zhorel muž, v Nemecku pri požiari zhorelo štrnásť ľudí.

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas