Samotné duchovné dedičstvo Cyrila a Metoda sa napriek ´moravskej katastrofe´predsa len zachránilo - bolo exportované najmä do Bulharska, kde zaznamenalo nebývalý rozkvet a kde zanechali zložitú ´moravskú´hlaholiku a vytvorili jednoduchú ´bulharskú´cyriliku, ktorá určila definitívnu kultúrnu tvár mnohým východoeurópskym národom. Za záchranu a následné rozvinutie dedičstva Cyrila a Metoda v Bulharsku možno vďačiť najmä ich žiakovi Klimentovi, resp. Naumovi, ktorí takmer nahí ušli z Moravy.