Zmena názvu Československá federatívna republika na Česká a Slovenská Federatívna Republika

20.04.2014 06:26

20. apríla 1990 - Federálne zhromaždenie prijalo ústavný zákon o zmene názvu Československá federatívna republika na Česká a Slovenská Federatívna Republika a ústavný zákon o štátnych symboloch

 

Zdroj: wikipedia.org